Pedigree Information for
Drifting Fancy Joe

 

QUARTERS GET EM
  JOSEY RED ROAN

 

JOSEY BLUE HANCOCK
Drifting Fancy Joe

 

MR BLACKBURN 992
  MISS BLACKBURN IKE

 

CC BLUE BIZI BABY